ErklæringerGMO (Genetisk Modificerede Organisme) Erklæring

Vi erklærer at alle sorter nævnt på denne hjemmeside samt i vores katalog er frembragt ved traditionelle forædlingsmetoder. Vi markedsfører ingen genmodificerede grønsagssorter.

Xanthomonas campestris pv. campestris

Bejo Zaden tester alle frøpartier af deres brassica-sorter for tilstedeværelsen af Xanthomonas campestris pv. campestris. Dette gøres ved at anvende en procedure godkendt af Naktuinbouw (Den officielle hollandske kontrolmyndighed indenfor havebrugskulturer). Bejo Zaden er akkrediteret af Naktuinbouw til at udføre tests i overensstemmelse med deres NAL-system for akkrediterede laboratorier. Kun partier, hvor en repræsentativ prøve er fundet fri for Xanthomonas campestris pv. campestris, vil blive leveret.


Fremskaffelse af information
1. Oplysninger fra sælger i enhver form er uden ansvar for ham. Beskrivelser, anbefalinger og illustrationer i brochurer og foldere er baseret på erfaringer fra tests og praksis. Sælger hæfter på intet tidspunkt for de resultater som informationerne eventuelt resulterer i under dyrkningen. Køber må afgøre om produktet er egnet til den kultur man har til hensigt at dyrke, og om produktet kan anvendes under de lokale forhold.

2. Definition på begreber vedr. modstandsdygtighed mod sygdomme og skadedyr:
o Immun: Ikke modtagelig overfor angreb eller infektion af skadedyr eller sygdomme.

o Resistens: En sorts evne til at begrænse væksten og udviklingen af en specifik skadevolder eller patogen og/eller skaden den forvolder sammenlignet med modtagelige sorter under tilsvarende vækstforhold og smittetryk. Resistente sorter kan udvise nogle sygdomssymptomer og skader under meget kraftigt smittetryk. To niveauer af resistens er defineret:

Høj resistens (HR): Sortens evne til i høj grad at begrænse vækst og udvikling af et specifikt skadedyr eller patogen under normalt smittetryk sammenlignet med modtagelige sorter. Sorter med høj resistens kan dog udvise nogen sygdomssymptomer og skade under meget højt smittetryk.

Middel resistens (IR): Sortens evne til at begrænse vækst og udvikling af et specifikt skadedyr eller patogen, men som udviser flere skader eller symptomer end sorter med høj resistens. Middel resistente sorter vil dog udvise svagere symptomer end modtagelige sorter under sammen vækstforhold og smittetryk.

o Modtagelig: Sorter som mangler evnen til at begrænse vækst og udvikling af et specifikt skadedyr eller patogen.


Home Produkter Erklæringer