Meget tidlig sort med småknoppede, flotte hvælvede hoveder. Sorten er også velegnet til efterårsbrug.

Udviklingstid (dage)
65 dage
Planter per hektar (x 1.000)
40
Planteperiode (uge)
12-15/24-29
Høstperiode (uge)
23-29/35-39
HR
Foc
IR
Ac

Dyrkningsskema