Middeltidlig sort til sensommer og efterår, som giver et højt udbytte af runde tunge hoveder. Anbefales til plantning fra uge 23.

Udviklingstid (dage)
76 dage
Planter per hektar (x 1.000)
40
Planteperiode (uge)
23-29
Høstperiode (uge)
33-42
HR
Foc
IR
Ac

Dyrkningsskema