Meget ensartede velfarvede rødder med stor brudstyrke. Namibia har en meget hurtig fremspiring.

Udviklingstid fra såning (dage)
115
IR
Ar / Ps, Pv

Dyrkningsskema