Meget tidlig rund vækstkraftig Rijnsburger hybrid med stærkt rodnet, særdeles opret løv og kraftigt vokslag. Faste løg og god skalkvalitet.

Udviklingstid (dage)
155 dage
Hårdhed
8
Skalkvalitet
7
Spiring på lager
7
Relativ udbytte
104
Tørstof %
11
IR
Pt