Biavlere hos Bejo stræber efter at avle top-kvalitets kolonier og at holde bi-populationen sund. Bier er frøfirmaers vigtigste bestøvere, de hjælper med at bestøve 80% af afgrøderne. Varroa-miden er en stor trussel mod insekterne. Forskning og selektion mod at fremme biers sundhed er derfor af afgørende betydning, siger Bejos biavler Bram Vroegop.

Bier er mestre i bestøvning, pointerer Vroegop; hvis vi mister dem, så har vi et stort problem. Grunden til at insekter er så effektive er, at de kan indsættes i stort antal under kontrollerede forhold. Hvert bistade, som placeres i et væksthus, indeholder en koloni på 20-40.000 bestøvere. "Biernes sundhed er meget vigtig," siger han. "En koloni skal være i topform. Bier har en helt sikker fornemmelse for, hvornår en afgrøde er klar til bestøvning. Biernes kvalitet bestemmer bestøvningens omfang."

Stærke kolonier

Bejo har mere end 15.000 bikolonier verden over, - 1.200 af disse er i Holland. Hver koloni består af en dronning, 20-40.000 arbejdere og 500 droner. Dronningen lægger æg, og dronerne er der kun for at befrugte hende. Arbejderne, som kun lever i 6 uger, sørger for bestøvningen. Forskning og selektion af bier fokuserer hovedsageligt på Varroa-miden, som er den primære årsag til at bier dør, siger Vroegop. "For at holde bi-populationen så sund som mulig, selekterer vi de stærkeste kolonier og bruger dem i videre avl. I Bejo forbedrer vi ikke kun grøntsagskulturer - også bi-kolonier."

Når man selekterer kolonier, ser biavlerne på fire egenskaber: fourageringsadfærd, tendens til at sværme, hygiejne-adfærd (hvor godt bierne håndterer sygdomme), og hvor resistente bierne er mod Varroa-miden (VSH Varroa sensitive hygiejne). "Vi avler vore egne dronninger fra vores allerbedste kolonier, så vi har meget sunde og vitale kolonier til optimal bestøvning," siger Vroegop. "I vores forskning forsøger vi altid at optimere biernes næring og bruge bedre teknikker for at udvikle de stærkeste kolonier."

Løgbestøvning

For bestøvning i væksthuse, er det crop-specialisten der afgør hvornår det er tid til at introducere bierne - ofte når 10-20% af afgrøden blomstrer. Han eller hun afgør også hvornår bestøvningen er færdig. Antallet af bistader afhænger af væksthusets størrelse. Flyveadfærden monitoreres konstant.

Løg bestøves fra starten af juni til midten af juli; bistaden kan være i væksthuset i 3-4 uger. Der er etableret blomstermarker udenfor væksthuset, så bierne har et sted at komme sig helt efter bestøvningen. "Bestøvningen svækker kolonierne," forklarer Vroegop. "Det er vigtigt, at give insekterne en chance for at komme til hægterne igen, når de kommer uden for væksthuset. Hvis det er nødvendigt, giver vi dem sukkervand." Hver aften vender bierne tilbage til væksthuset. Her rengør de sig selv til den næste dag, - dette forebygger bestøvning med fremmed pollen fra blomstermarkerne, siger biavleren. "Bier er meget hygiejniske væsner, så det er vigtigt at vi også arbejder meget hygiejnisk.

Bejo´s biavlere delatger i studier om Varroa-miden sammen med Inholland University of Applied Science, Van Hall Larenstein University of Applied Science, og Arista Bee Research foundation. "I dette forskningsprojekt leder vi efter en genetisk markør, for at finde kolonier som er Varroa-mide-resistente," siger Vroegop.