Den 5. maj 2022 udpegede ISF (International Seed Federation) officielt et referenceisolat for Fusarium race 4 (Fol:4). Sygdomstest med referenceisolatet for Fol:4 på Bejo´s kommercielle salatsortiment viste, at flere kommercielt tilgængelige Bejo-sorter har vist resistens over for Fol:4.

Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (Fol), er en jordbåren svamp og et kommercielt vigtigt patogen på salat. Fusarium kommer ind i planten via rødderne, hvor det kommer ind i xylem og blokerer vandtransporten, hvilket kan resultere i fuldstændigt tab af planten. Siden 2015 er isolatet, der nu er blevet udpeget som Fol:4, blevet fundet i dele af Europa som en vigtig sygdom og har spredt sig bredt siden. Hvis du bruger sorter med resistens over for Fol:4 i områder, hvor Fol:4 er til stede, reducerer du risikoen for at miste en stor del af dit udbytte. Standard forholdsregler som hygiejne og sædskifte er også vigtige. 

Gerhard Voelkel, Crop Manager Lettuce hos Bejo, siger: "En væsentlig del af vores nuværende sorter, som allerede har været på markedet i flere år, er modstandsdygtige over for den nye Fusarium race 4. Vi er overbeviste om, at pålideligheden af vores sorter giver producenterne den bedst mulige beskyttelse for fremtiden. Vores salatsortiment viser generelt stærk resistens. Vi vil fortsætte med at forædle efter de bedst mulige resistenser som et hovedfokus for den næste generation af salatsorter, og Fol:4 er en del af dette."

ISF understreger, at sygdomsresistens er et vigtigt mål for forædlingen af nye sorter. Den spiller en central rolle i produktionen af grøntsagsafgrøder og integreret skadedyrsbekæmpelsespraksis. Læs hele pressemeddelelsen fra ISF

Spørg din lokale repræsentant for mere information om vores salatsorter og resistenser.

LÆS MERE OM RESISTENS I SALAT MOD FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. LACTUCAE RACE 4 (FOL: 4)