Økologien udvikler sig hastigt i disse år, i øvrigt i forskellige retninger. Producenterne bliver dygtigere og dygtigere til at sikre en stabil forsyning med økologiske grønsager, og kvaliteten er også steget betydeligt gennem de senere år. Spisekvaliteten har altid været i fokus og vil stadig være det, og her har vi stadig uudnyttede muligheder for at inspirere forbrugeren. Den bevidste og kritiske forbruger kan gøres yderligere interesseret i de økologiske grønsager, ved at blive informeret og inspireret! Dette er en stor opgave, som vi i hele branchen må hjælpe med til. Det kræver en uafbrudt kreativitet og evne til fornyelse, som vi også skal inspireres til. Derfor må vi udnytte hele vores netværk og samtidig søge nye netværk for ikke at gå tør for ideer! Kæden fra forædler over frøfirma til producent og distribution og endelig til forbrugeren, skal netværke og sparre sig til nye ideer og dermed udvikling.
Det vil resultere i en dynamik i hele erhvervet til glæde for os alle!

Økologiske frø

I SeedCom har vi meget fokus på økologi. Vi tilbyder det absolut største sortiment af økologisk avlet kvalitetsfrø. Mange af sorterne er resultater af mange års vedholdende forædling og selektion under økologiske forhold, andre sorter er kendt fra den konventionelle produktion, som gennem mange års prøvedyrkning under økologiske forhold har bevist deres egnethed. Der er overvejende tale om sorter, der besidder omfattende resistenser eller har vist sig i praksis at have en særlig modstandskraft mod sygdomme. Både hos Bejo og Rijk Zwaan findes økologiske demonstrationsmarker som vi gerne henviser til, og deltager i besøg af. Sorter i vort sortiment, som ikke fås økologisk, kan i langt de fleste tilfælde leveres konventionelt avlet og ikke-kemisk behandlet.

Bejo Organic

Bejo er førende i økologisk producerede frø. Økologien er et af Bejo's langsigtede projekter, som stadig har stigende popularitet, og sandsynligvis vil have det i årene fremover. Bejo markedsfører økologiske frø af mere end 190 sorter som er produceret ud fra det økologiske frøforædlingsprogram. Dette er for at imødekomme ønskerne fra den økologiske sektor om en integreret økologisk kæde fra jord til bord. Bejo har tæt kontakt med alle parter i kæden, og følger nøje udviklingen i forbrugernes adfærd.

Bejo´s økologiske farvecoatning 

Eksklusivt for den økologiske sektor, har Bejo udviklet en økologisk farvecoatning til de økologiske frø. Denne gullige suspension som anvendes til coatning er godkendt af EU. Med denne farvecoatning afhjælper Bejo problematikken hos økologiske avlere: at kunne genfinde frøet i jorden, når man vil kontrollere om såtæthed og sådybde er iorden. Desuden bliver overfladen på frøet glattere, og dette letter udsåningen med nogle typer såmaskiner.