Organic

Stærk, sund og højtydende sort til sen efterår.

Udviklingstid (dage)
183 dage
Planter per hektar (x 1.000)
24
HR
Foc
IR
Xcc

Dyrkningsskema