Arlis

Salat

Hovedsalat

Grøn frilandssort til høst foråt og efterår. Hurtigtvoksende, - fylder hovedet hurtigt.

Anvendelse: 
Friland: forår og efterår
HR: 
Bl:16-36EU /
Nr:0
IR: 
LMV:1