Synopsis

Salat

Hovedsalat

Kortdagstype til høst efterår og vinter. Grønne hoveder med halvåben vækst. En vital sort med relativt store hoveder. Resistenser: HR: Bl 16-35, Nr:0; IR: LMV:1

Anvendelse: 
Vinter (kort dag),
Efterår
HR: 
Bl:16-36EU /
TBSV