Middeltidlig sort med stort udbytte af løg med højt tørstofindhold.

Relativ udbytte
90